Cégalapítás Szlovákiában
HELVIK - cégalapításZakladanie firiem, a iné služby

Zakladanie firiem, preklady, tlmočenie, právne poradenstvo

Zakladanie firiem, preklady, tlmočenie, právne služby Košická súkromná firma Helvik poskytuje svojim klientom poradenské, prekladateľské a tlmočnícke služby.

Poradenstvo poskytujeme v prvom rade v právnej oblasti. Zastupujeme našich klinetov pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

V rámci poradenskej činnosti sme k dispozícii maďarským podnikateľom pri zriaďovaní nových firiem na území Slovenska.

Zabezpečujeme preklady a tlmočenie z jazyka maďarského do jazyka slovenského a z jazyka slovenského do jazyka maďarského, ako aj preklady a tlmočenia aj z iných a do iných jazykov na základe požiadavky nášho klienta.

Zriaďovanie firiem na Slovensku:

Zriaďte firmu na Slovensku za 10 dní!

Ponuka:

1. ZÁKLADNÝ BALÍK
- vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo
zriaďovacej listiny
- vypracovanie žiadosti o vydanie
živnostenského listu alebo koncesie
- vypacovanie ostatných dokumentov
potrebných na zriadenie firmy
- vypracovanie žiadosti o zápis do
obchodného registra
- vypracovanie žiadosti o daňovú registráciu
- vypracovanie žiadosti na registráciu
firmy na príslušnom miestnom úrade
- konzultácia

2. EXTRA BALÍK

- vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo
zriaďovacej listiny
- vypracovanie žiadosti o vydanie
živnostenského listu alebo koncesie
- vypacovanie ostatných dokumentov
potrebných na zriadenie firmy
- vypracovanie žiadosti o zápis do
obchodného registra
- vypracovanie žiadosti o daňovú registráciu
- vypracovanie žiadosti na registráciu
firmy na príslušnom miestnom úrade
- konzultácia
- komplexné služby v mene klienta
- zabezpečenie sídla firmy
- doposielanie pošty

Ďalšie služby súvisiace so zriaďovaním firiem:

- vypracovanie loga
- tvorba web strany
- vyhotovenie hlavičkového papiera a
pečiatky
- právne poradenstvo a zastupovanie
- tlmočenie a preklady
- účtovné poradenstvo a služby
- vyhotovenie vizitiek

Zriadenie firmy prenechajte odborníkom, Vy sa zatiaľ venujte rozvíjaniu úspechov Vášho podnikania!

Preklady a tlmočenie do a z jazyka maďarského.


Preklady: -odborná literatúra,
knihy,webové stránky,
úradné dokumenty
-expresné služby
-od 14,- Eur za normostranu
-zabezpečenie overených
prekladov 19,92,-Eur za stranu
-zabezpečenie prekladateľov
do anglicného, nemeckého a
ruského jazyka


Konzekutívne tlmočenie:
- od 20,-Eur za hodinu
- oficiálne rokovania,
uzatvárania zmlúv, obchodné
rokovania,schôdze

Krátke dodacie lehoty, kvalitná práca, dostupné ceny!

Tanácsadás,fordítás,cégalapítás